ІСТОРИЧНІ МІФИ НАШОГО СЕЛА

МІФ IІІ. «Старожили зазвичай називали наш сільський парк «Фейнським», тому, що його засновниками були представники відомого дворянського роду Фальц - Фейнів».
Збур’ївська народна пам'ять, якимсь дивним чином, приписала заслугу заснування нашого парку родині Фальц - Фейнів, які не мали до цього ніякого відношення і в той же час стерла з тієї ж пам'яті прізвище людей, які в 1837 році, разом з відкриттям церкви, не тільки заклали парк, а й постійно ним опікувались - прізвище місцевих поміщиків, дворян - Нестроєвих. Слід зазначити, що село Нестроєвим не належало. Збур'ївка ніколи не була кріпостним, поміщіцьким поселенням і належала спеціальному міністерству, «Ведомству государственных имуществ». Селяни були «державними», мали своє управління – общину, сплачували державі фіксові податки та відбували на її користь повинності. Один з маєтків Нестроєвих (двоповерхова будівля з червоної цегли з колонами) розташувався на території сучасного парку в частині зайнятій колишнім піонерським табором. На схід від будинку культури (будівлі Святотроїцього храму) знаходився їх родовий склеп. Родина Нестроєвих була не просто відомою, а знаковою на території всієї Таврійської губернії. Практично протягом всього дев’ятнадцятого та початку двадцятого століть спочатку Олексій Олексійович Нестроєв, а потім його сини Мстислав, Олексій та онук Анатолій були «предводителями уездного Днепровского собрания», тобто займали найвищу виборну посаду на території всієї сучасної лівобережної частини Херсонської області, що свідчило не тільки про впливовість родини, а й про високий авторитет та моральність “наших поміщиків”. Володіючи тисячами десятин землі на території сучасної голопристанщини, Нестроєви опікувалися не тільки проблемами власного «бізнесу» , створюючи нові економії, а й постійно вкладали значну частину власних коштів в різні соціальні проекти, будували лікарні, відкривали школи, допомагали «неимущим». Нестроєви мали тісні дружні стосунки з поміщиками - сусідами і в першу чергу з представником великого роду Фальц - Фейнів, Олександром Івановичем Фальц – Фейн, який мав свій маєток в Новочорноморі за Бехтерами. Саме за кошти дружини Олексія Олексійовича Нестроєва (молодшого) Ольги Іполітівни та Олександра Івановича було збудовано та відкрито в нашому селі, в 1907 році, четверту школу (старий корпус спеціальної школи інтернат). Олександр Іванович був неординарною особистістю, під два метри зростом, щедрий, комунікабельний, великий шанувальник полювання, організовував відомі на всю імперію змагання мисливців, часто приїздив до своїх друзів Нестроєвих в Збур'ївку на автомобілі, який сприймався місцевими жителями, як диво. Можливо часте перебування такої яскравої особистості в маєтку Нестроєвих, який був розташований в парку, дало збур'ївчанам можливість якимсь чином, називати парк «Фейнським». Хоча, виходячи з історичних подій та історичної справедливості, наш парк, якщо і можна було б назвати за чиїмось прізвищем, то це прізвище повинно бути – Нестроєви.
В. В. Маруняк

Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2021